Реєстрація авторського права

Авторське право - це одна з форм захисту інтелектуальної власності, яка виникає з моменту створення твору в результаті творчої діяльності автора.  До авторського відносять майнові і немайнові права на сам твір.  У той же час, в поняття суміжних включені права на виконання твору, відео- і аудіозаписи, створення і використання фонограм.  Крім того, до них відносяться організація і безпосереднє його транслювання в теле- чи радіоефірі.

 

Реєстрація об'єкта дає можливість творцеві розпоряджатися ним на свій розсуд, отримуючи прибуток від продажу або передачі права використання третім особам.

 

Офіційна реєстрація об'єктів авторського права в Україні має на увазі видачу свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір (комп'ютерна програма, авторський курс, книга, пісня і т.д).  Свідоцтво підтверджує безпосереднє володіння об'єктом інтелектуальної власності.

 

Свідоцтво має на увазі можливість передачі права на документально зареєстровані твори в спадок своїм дітям і родичам.  Передача останніх здійснюватися шляхом підписання договору передачі авторських прав або ліцензійного договору.

 

Авторське право не обмежене територіально і його дія поширюється практично на всі країни світу з моменту створення твору.

 

Переваги реєстрації авторського права:

  • отримання офіційного підтвердження своїх прав на твір;
  • спрощення процесу переоформлення авторського права у спадщину;
  • можливість передачі об'єкта авторського права на баланс підприємства;
  • заборона на використання об'єкта авторського права іншими особами;
  • можливість дозволу авторських суперечок, в тому числі в суді.

Потрібна детальна інформація з цього питання?